Kontakt:

 

Advokátska kancelária
JUDr. Vladimír RYBOVIČ
Nám. Št. Moysesa 4
974 01 Banská Bystrica
tel. : +421-48-4155546
fax : +421-48-4155547
e-mail :
rybovicak@rybovic.sk


Advokátska kancelária JUDr. Vladimíra Ryboviča poskytuje právnu pomoc pre občanov, právnické osoby i fyzické osoby podnikateľov formou : 

Právneho poradenstva

Zastupovania pred súdmi
Zastupovanie pred štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami
Obhajovania v trestnom konaní
Spracúvania právnych rozborov
Spisovania zmlúv, žalôb, podaní a iných právnych listín

 

Advokátska kancelária sa špecializuje najmä na:

Obchodné právo:

- zakladanie spoločnosti, zmeny, zánik,
- spisovanie obchodných zmlúv,
- poradenské služby
- náhrada škody
- zastupovanie v sporoch  

Občianske právo:

- spisovanie zmlúv
- náhrada škody
- vyporiadanie BSM
- zastupovanie v sporoch 

Rodinné právo:

- rozvodové konania

Trestné právo

Správne právo

Exekučne konanie:

- zastupovanie v exekučnom konaní

Konkurzy a vyrovnanie:

- zastupovanie v konkurznom konaní

Spravovanie konkurzných podstát  

 

S kanceláriou je možné komunikovať okrem úradného jazyka aj v jazyku ruskom, ukrajinskom, českom a anglickom.

 

Webdizajn © UPIRsoft Graphics 2000-03
Webhosting: Kaschav BBS 2000-03